Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Hamnstyrelsen: Gångbrygga mellan inre och yttre dykdalb. Lyftning från kaj i Värtan till bogseringspråm

Uppdaterad