Foto

Panorama från Södersjukhusets personalhus österut mot Skattehuset. I förgrunden ligger hörnet av Ringvägen och Rosenlundsgatan