Foto

Karolinska institutets bårhus. Skåp med bårar