Foto

Gunnar Anderssons smidesverkstad vid dåvarande Åsötorget. I fonden ligger hus vid Blekingegatan