Foto
Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stockholms stadsmuseum

Gunnar Anderssons smidesverkstad vid dåvarande Åsötorget. I fonden ligger hus vid Blekingegatan

Uppdaterad