Foto
Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stockholms stadsmuseum

Utsikt österut från Strömgatan mot Norrbro och Södra Blasieholmshamnen vid Norrström

Uppdaterad