Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Portal till Engelbrektskyrkan

Uppdaterad