Foto

Sjöberg & Engströms bilverkstad. Vid dåvarande Åsötorget, nu platsen för Åsö gymnasium