Foto
Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stadsmuseet i Stockholm

Djurgårdsfärjorna Djurgården 1 och Djurgården 4 vid Räntmästartrappan. Stadsgårdshamnen i fonden

Uppdaterad