Foto

En konstnär med färger och staffli på Strömkajen. Arbetet med Strömbron påbörjas 1946