Foto

Tjärhovsgatan 37. Kamin i ryggåsstugan längst i norr på tomten