Foto

Hamnstyrelsen: Förlängning av kaj 5

Till vänster i bild syns fartyget m/s Parramatta registrerat i Göteborg.