Foto

Frihamnen: Porten till Frihamnen 1958

Vid Frihamnens port hade Tullverket lokaler.