Foto

Ludvigsbergsgatan 12, före restaurering. Nuv. kv. Ludvigsberg