Foto

Brännkyrkagatan 6. Del av fasaden med porten