Foto

Frihamnen: Bananer, bananer, bananer

AB Banankompaniet har sedan 1927 sitt huvudkontor i Frihamnen. Bygget väckte stor uppmärksamhet i Europa och fick fungera som förebild i flera länder.