Foto
Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stadsmuseet i Stockholm

Tjärhovsgatan 35-39 österut från Renstiernas Gata. Frans Schartaus Handelsinstitut i fonden. Nu Tjärhovsplan, kv. Roten

Uppdaterad