Foto

Frihamnen: ICA varubil

I Frihamnens magasin har många exotiska varor väntat på omlastning till detaljister.