Foto

Pustegränd 1. Trapphuset mellan våning 2 och 3. En kvinna och ett barn i trapphuset