Foto

Stadsmuseet. Bron utanför Stadsmuseet rivs inför nya entrén