Foto

Frihamnen:

Fartyget Flint 2, registrerat i Stockholm syns på bilden.