Foto
Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stockholms stadsmuseum

Lundagatan 11. Brandförsäkringsmärke och 1700-talsfönster på fasaden mot gatan. Nuvarande Gamla Lundagatan, kv. Haren

Uppdaterad