Foto

Interiör av Widforss vapenaffär och vapensmedja i första höghuset

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Hvar man träffas - julen 1906

Hvar man träffas - julen 1906