Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Strand Hotel vid Norra Blasieholmshamnen 9. Till höger Stallgatan söderut

Uppdaterad