Foto
Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stadsmuseet i Stockholm

En ångbåt norr om Långholmen med Lilla Essingebron och Marieberg i fonden. Lilla Essingebron (1907-1962) är nuvarande Mariebergsbron

Uppdaterad