Foto

Vaktparaden på Lidingövägen. K 1 i paraduniform