Foto

Kungsträdgården, planteringar och folkliv. Vy från parkens sydöstra del åt nordväst. I fonden Sverigehuset och Nordiska Kompaniet