Foto
Fotograf: Gram, Ingemar (1908-1986). Stockholms stadsmuseum

Vy från Narvavägen mot Historiska Museets entréfasad. Grässlänt med växter i förgrunden

Uppdaterad