Foto

Snöröjning på Strandvägen. Snön tippas i Ladugårdslandsviken från kajkanten. Djurgårdsbron i fonden

Så här källhänvisar du till fotografiet

Har du frågor om fotografiet?

Rättigheter