Foto
Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stadsmuseet i Stockholm

Snöröjning på Strandvägen. Snön tippas i Ladugårdslandsviken från kajkanten. Djurgårdsbron i fonden

Uppdaterad