Foto

Hotell Anglais med reklam på fasaden mot Stureplan