Foto
Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stockholms stadsmuseum

Hotell Anglais. Del av fasaden med hörntorn mot Biblioteksgatan

Uppdaterad