Foto
Fotograf: Anderson, Stockholms stads småstugebyrå (SMÅA) . Stockholms stadsmuseum

Hörnet av Sorundagatan och Haningegatan mot söder i Svedmyra småstugeområde

Uppdaterad