Foto
Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stockholms stadsmuseum

Högbergsgatan 53 före rivning 1950

Uppdaterad