Foto

Lundagatan 6 och 8, gårdssidan med lådtravar. Nuv. Gamla Lundagatan, kv. Haren