Foto

Maria Trappgränd från Bastugatan. Två pojkar och en man i trappan