Text

Styrelsen för Föreningen Koloniträdgårdar i Stockholm påminner lottinnehavarna om några regler

Tillvaron som kolonilottsinnehavare var omgärdad av regler från styrelsen. Här ett brev med bestämmelser.
1 sida

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Kolonisten Gotthard Ljunglöf  kritiserar reglerna för koloniträdgårdar i brev till Anna Lindhagen

Kolonisten Gotthard Ljunglöf kritiserar reglerna för koloniträdgårdar i brev till Anna Lindhagen

Stockholms innerstadskolonier - ett riksintresse i tiden? / Topsy Bondeson

Stockholms innerstadskolonier - ett riksintresse i tiden? / Topsy Bondeson