Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Stadsfullmäktiges sammanträde i börssalen

Uppdaterad