Foto

Mäster Samuelsgatan 40. Bleck- och plåtslagare Firma Algot Svensson