Foto

Mäster Samuelsgatan 42. Gathusets gårdssida (vy söderut). Här går numera Sveavägen norr om Sergels Torg