Foto

Mäster Samuelsgatan 40. Gårdssidan och gårdshuset norrut. Här går numera Sveavägen norr om Sergels Torg