Foto
Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stockholms stadsmuseum

Östermalmsgatan 45 före rivning. Parkerade bilar längs gatan. Floragatan t.h

Uppdaterad