Foto

Interiör från källare med hobbyverkstad i hustyp II i småstugeområde (SMÅA)