Foto
Fotograf: Sellmanfilm. Stadsmuseet i Stockholm

Interiör från källare med hobbyverkstad i hustyp II i småstugeområde (SMÅA)

Uppdaterad