Foto

Transporter till Centralsaluhallen med järnväg. Kungsgatan i fonden. Nu kv. Blekholmen