Foto

Långholmen. Centralfängelset Alstavik från nordost