Foto

Utsikt över kv. Linjalen och Mätningsmannen från Södra Stations gamla personalhus. Skattehuset i fonden