Litteraturtips

Skarpnäck förr och nu / Åke Fabian Holm

Skarpnäck förr och nu är ett enkelt studiehäfte med fotokopierade sidor. Där berättas om Skarpnäcks tidiga historia bl.a. om namnets betydelse och vilka personer som bott på platsen. Den senare historien nämns också med bebyggandet av Skarpnäcksfältet på 1980-talet. En del av materialet är hämtat från tidningsartiklar. 60 sidor.

Innehåll
Från Skarpa till Skarpnäck
Från Pungpinan till Stäket
Karls XI reducerade där Karl XV rekreerade sig
Mer om Skarpnäck och den Neumüllerska familjegruppen
Resan till landet
Den stora bostadsnöden
Odlingslott och egen stuga
De vandrande vårdtagarna
Skarpnäcksfältet
Försök till decentraliserad kommunstyrelse i Skarpnäck
Skarpnäcksstadens uppväxt
Några bilder

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Skarpnäck, ändhållplats för spårvagnar

Skarpnäck, ändhållplats för spårvagnar

Skarpnäck
Tema

Skarpnäck

Stadsdelen Skarpnäck ligger på ett tidigare flygfält, och på samma plats som Skarpa by gjorde under medeltiden. Dagens Skarpnäck byggdes på 1980-talet.