Foto

Handelsbankens lunchrum. Dukade bord med bröd och dryck