Text

Årstadal

Årstadal - Arkeologisk utredning. Fornlämningar, kulturlandskap och kulturhistoriska lämningar av Elisabeth Brynja. (16 s.)

Utdrag ur ARKEOLOGISK RAPPORT 2000:3