Text
Författare: Brynja, Elisabeth (f. 1946). Utbildningsförvaltningen

Årstadal

Årstadal - Arkeologisk utredning. Fornlämningar, kulturlandskap och kulturhistoriska lämningar av Elisabeth Brynja. (16 s.)

Utdrag ur ARKEOLOGISK RAPPORT 2000:3

Uppdaterad