Foto

Två män passerar portgången mot gården vid Beridarbansgatan 18