Foto
Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stadsmuseet i Stockholm

Vy från Konstfackskolan mot Beridarbansgatan 20, Nordiska Fröhandeln. T.v. Mäster Samuelsgatan 45 och t.h. Mäster Samuelsgatan 47. Vid bilarna går numera Mäster Samuelsgatans bro över Sergelgatan

Uppdaterad