Foto
Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stockholms stadsmuseum

Mäster Samuelsgatan 45. Taket i hörnrummet vån. 1 tr. mot Beridarbansgatan

Uppdaterad